Worcation 2017 22.07.-05.08.2017

03.05.2017 · An-/Abmeldung · Reisen · 24 Teilnehmer · Kommentieren · ·

Nachdem wir deine Teilnahme bestätigen können, erhältst du weitere Infos.
Falls Du noch Fragen hast, stehen wir Dir gern zur Verfügung.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas dalsze informacje. W razie pytań prosimy o kontakt.

We will send you more information after we have recieved your application. Feel free to contact us in case of questions.

E-Mail: history@themusicpoint.net

Zwrot grzecznościowy / Title

Imię: / Name:

Nazwisko: / Family name:

Kraj: / Country:

Data urodzenia: / Date of Birth:

Adresse / Adres / Address

Ulica, nr mieszkania: / Street, no.:

Miasto: / City:

Kod pocztowy: / ZIP - code:

Kontakt / Łączność / Contact

Telefon (z kierunkowym): / Telephone no.:

Persönliches / osobisty / personal

Chciał(a)bym wziąć udział w: / I would like to take part in:

Metallbau Workshop / Warsztaty metalowe / Metal workshop

Archäologie Workshop / Warsztaty archeologiczne / Archeological workshop

Sprachen / Języki / Languages

Niemiecki / German

Polski / Polish

Angielski / English

Włoski / Italian

Inne: / Other:

Dieta: / Nutritional preferences:

Moje hobby i zainteresowania: / My hobbies, interests and skills are:

Mam alergię na: / I suffer from allergies, as follow:

Przyjmujuę regularnie następujące lekarstwa:
I have to take the following medication on a regular basis:

Mam następujące pytania dotyczące workcampu: / I have questions concerning the workcamp:

Kontaktperson im Notfall: / Osoba pierwszego kontaktu: / Contact person in case of ememegency:

Imię: / Name:

Nazwisko: / Family name:

Ulica, nr mieszkania: / Street, no.:

Miasto: / City:

Kod pocztowy: / ZIP - code:

Kraj: / Country:

Telefon (z kierunkowym): / Telephone no.:

Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Meetingpoint Music Messiaen e.V.
Demianiplatz 40
02826 Görlitz
Deutschland

history@themusicpoint.net

Meetingpoint Music Messiaen e.V.